Tankfundaties

Een goede fundatie is belangrijk om de integriteit van de tank te waarborgen.

Het is belangrijk dat deze ontworpen wordt op basis van de condities van de ondergrond en omvang van de tank die er op geplaatst zal worden.

Indien bestaande fundaties aangepast dienen te worden (corrigeren scheefstand, aanpassen bodemprofiel, saneren, aanbrengen vloeistofdichte laag, ...) kunnen we de tanks tijdelijk wegnemen met een hijskraan, of kunnen we de tanks vijzelen om de nodige aanpassingswerken te realiseren.