Bouwen en renoveren van tankparken

Afhankelijk van de beschikbare ruimte, type product dat in de tanks wordt opgeslagen en andere specifieke eisen, worden tankparken volledig op maat aangelegd. In samenspraak met de opdrachtgever en rekening houdend met de bestaande ondergrond en gangbare wetgeving, kunnen wij de keermuren dimensioneren volgens type product en het volume van de opslagcapaciteit, tankfundaties aanbrengen, en andere voorzieningen zoals bv vloeistofafdichting, hemelwaterafvoer, preventieve voorzorgen bij eventuele calamiteit, pipesupports, enz... realiseren.