Welkom

Onze troeven

Veiligheid

Ons preventiebeleid is gebaseerd op een nauwgezet risico-beheerssysteem. Een goede interne communicatie en het pro-actief handelen van onze medewerkers zorgt voor een optimaal veiligheidssysteem.

Flexibiliteit

Onze vlakke structuur zorgt voor goede communicatielijnen, wat onze flexibiliteit ten goede komt. Zo kunnen wij snel inspelen op de noden en behoeften van onze klanten.

Oplossingsgericht

Onze vaste klanten betrekken ons in een vroeg stadium bij hun plannen om projecten te realiseren of vragen advies bij calamiteiten en preventief onderhoud. Onze expertise draagt bij om een goede en efficiënte oplossing te bekomen.

Aloca Safety