Asfaltwerken

We kunnen bestaande asfaltverhardingen herstellen, maar ook nieuwe wegen of verhardingen aanleggen.

Afhankelijk van het doel, kan het type en laagdikte variëren, zowel van de onderfunderingen als van de verschillende asfaltlagen.